Kilnojamas turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Tai gali būti transporto priemonės, kompiuterinė technika, ūkinės prekės, pramoninės prekės, tauriųjų metalų gaminiai bei kitas kilnojamasis turtas.

Kilnojamojo turto vertinimas: viskas paprasta, kai dirba patyrę profesionalai

Kilnojamo turto vertė gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar turtas ilgalaikis, ar trumpalaikis. Taip pat gali būti atliekamas privalomas vertinimas, kai to reikalauja įstatymai ar pageidaujant savininkui. Į kiekvieną atvejį žvelgiame itin profesionaliai, laikydamiesi aukščiausių verslo etikos standartų.

Kilnojamojo turto vertinimas dažniausiai reikalingas, kai keičiasi turto savininkas, kai jis parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas. Taip pat kilnojamojo turto vertinimas vykdomas, kai turtas apmokestinamas, deklaruojamas, įkeičiamas, draudžiamas, įtraukiamas į apskaitą.

Profesionalus kilnojamojo turto vertinimas susideda iš kelių etapų:

1. Apžiūra

Pirmiausia atliekama turto ir su juo susijusių dokumentų apžiūra. Kilnojamo turto vertės nustatymas atliekamas išanalizavus Jūsų kilnojamąjį turtą: įvertinus jo savybes, kiekybinius bei kokybinius rodiklius, atskleidžiant jo privalumus, trūkumus ir pan.

2. Analizė

Išnagrinėjama vertinamo kilnojamojo turto teisinė bazė, konkurencingumas, patrauklumas, perspektyva rinkoje. Įvertinus turtą pagal profesionalią kilnojamojo turto vertinimo metodiką, yra nustatoma kilnojamo turto vertė.

3. Ataskaita

Parengiama vertinamo kilnojamojo turto ataskaita, profesionalios fotografijos, išsamus aprašymas. Pageidaujant klientui, ataskaita gali būti pateikta raštu arba žodžiu. Raštu parengtas dokumentas įteikiamas užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui. Visa su užsakovu ir jo vertinamu kilnojamuoju turtu susijusi informacija yra konfidenciali ir saugoma LR įstatymų nustatyta tvarka.

Vertinimo trukmė

Kilnojamojo turto vertinimas gali užtrukti nuo 1 iki 30 dienų. Tai priklauso nuo vertinamo turto pobūdžio, apimties, vertinimo tikslo bei sudėtingumo.

Nuo ko priklauso kilnojamojo turto vertė?

Kilnojamojo turto vertė priklauso nuo labai daug faktorių: turto pobūdžio, būklės, savybių, rinkos vertės, kuri apibrėžiama kaip „kaina, kuri tenkina pirkėjo ir pardavėjo norus sudaryti sandorį“. Taigi, vykdoma lyginamoji analizė, kartu įvertinant įvairius kitus faktorius, siekiant nustatyti kuo tikslesnę kilnojamo turto vertę.

„1Partner.lt“ rengiamoms kilnojamojo turto vertinimo ataskaitoms skiria kur kas didesnį dėmesį ir kelia aukštesnius kokybės reikalavimus, nei to reikalauja vertinimo įstatymas. Mūsų vertybės leidžia klientui gauti geriausią ir kokybiškiausią kilnojamojo turto vertinimo paslaugą.

Vienas iš mūsų tikslų – edukuoti klientą, suteikiant jam visą reikalingą susijusią informaciją, leidžiančią išvengti papildomų laiko sąnaudų ir piniginių išlaidų. Kilnojamojo turto vertinimas dažnam klientui suprantamas kaip priverstinis reikalavimas, kurį būtina tiesiog atlikti, tačiau reikia įvertinti tai, kad ne vienu atveju skubotas ir neprofesionalus kilnojamojo turto vertinimas turi įtakos neplanuotoms kliento išlaidoms.

Individualūs poreikiai

Kilnojamojo turto vertinimas pagrįstas analize ir sąžiningai atliktais vertinimais, atitinkančiais individualius kliento poreikius. Mes siekiame, kad kliento turto vertinimo analizė ne tik atitiktų formalius ir teisinius reikalavimus, bet kiek įmanoma patenkintų kliento lūkesčius ir pageidavimus.

Lankstus vertinimo laikas bei vieta

Kilnojamojo turto vertinimas vykdomas Jums patogiu laiku ne tik didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Vilnius ar Kaunas, bet ir kitose Lietuvos bei Pabaltijo šalių vietovėse.

Kreipdamiesi į mūsų specialistus, Jūs taupote savo laiką ir pinigus bei išvengiate papildomų rūpesčių ir išlaidų. Tarpininkaujant mūsų įmonei Jūs galite ne tik nustatyti savo kilnojamojo bei nekilnojamojo turto vertę, bet gauti itin kokybišką ir Jūsų poreikiams pritaikytą paslaugą.

Remdamiesi daugiamete sėkminga Estijos patirtimi, pasiekę aukštą profesionalumo ir aptarnavimo kokybės lygį, mes tapsime geriausiu ir patikimiausiu Jūsų turto vertintoju.

Susisiekite su mumis jau dabar!