Kainos, pagrįstos nuojauta arba nustatytos pagal kitus parduodamus objektus, gali būti nerealistiškos. Profesionalus vertintojas gauna informaciją iš faktinio sandorio informacijos, o potencialiam pirkėjui tai pat reikalingas banko paskolos gavimo aktas. Verta laikytis derybų intervalo, tačiau jei kaina yra netinkama, pardavimo laikotarpis užsitęsia, o potencialus pirkėjas gali įtarti, kad parduodamas namas turi paslėptų trūkumų.